780 606 256

O nas

O nas

ikona

Centrum Dobrej Relacji to zespół specjalistów, który tworzą lekarze psychiatrzy, psycholodzy i certyfikowani psychoterapeuci z dużym doświadczeniem w pracy klinicznej. Nasza oferta jest dopasowana do Twoich potrzeb i w odpowiedzi na Twoje samopoczucie. W procesie leczenia i terapii opieramy się o najnowsze wytyczne i standardy, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Uczestniczymy w szkoleniach i konferencjach naukowych, stale podnosząc swoje kwalifikacje. Swoją pracę poddajemy superwizji zespołowej, gwarantującej pomoc zgodnie z najwyższymi standardami pracy terapeutycznej. Praca w zespole daje nam możliwość wypracowania dla Ciebie najlepszego rozwiązania.

strzałka strzałka

Poznaj nasz zespół

lekarz Krzysztof Janiszewski

lekarz Krzysztof Janiszewski

specjalista psychiatra

W Centrum Dobrej Relacji prowadzę:

konsultacje psychiatryczne dla pacjentów dorosłych


Godziny przyjęć:
Poniedziałki 10:00 – 19:00
Środy 11:30 – 19:00
Czwartki 09:00 – 20:00
Piątki 09:00 – 15:00
 

Absolwent Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pięcioletnią rezydenturę z zakresu psychiatrii dorosłych odbył w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku. Tytuł specjalisty psychiatrii zdobył w 2018 roku.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując również na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości w Starogardzie Gdańskim oraz pełniąc dyżury lekarskie na Oddziałach: Psychiatrycznym, Detoksykacji Alkoholowej i Detoksykacji od Substancji Psychoaktywnych w Człuchowie oraz w Ośrodku Leczenia Nerwic w Chojnicach. Przez kilka lat pracował także w systemie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – w Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespole Leczenia Środowiskowego NZOZ Medico w Kolbudach, jak również udzielał konsultacji psychiatrycznych w domu seniora. Kontakt terapeutyczny z pacjentem opiera na zaufaniu i partnerstwie.

 

W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do każdego pacjenta. Regularnie uczestniczy w konferencjach, kongresach i szkoleniach z zakresu psychiatrii oraz pokrewnych dziedzin medycyny.

mgr Julia Siwicka

mgr Julia Siwicka

psycholog, specjalistka psychoterapii uzależnień

W Centrum Dobrej Relacji prowadzę:

psychoterapię uzależnień

terapię DDA dla osób współuzależnionych

konsultacje psychologiczne


Godziny przyjęć:
Poniedziałki 09:00 – 15:00
Czwartki 10:00 – 15:00
 

​​Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień.  

 

Doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi chemicznie i behawioralnie oraz z ich bliskimi zdobywała pracując w ośrodkach terapii stacjonarnej dla dorosłych oraz dla młodzieży, jak również przyjmując pacjentów ambulatoryjnie w gdyńskiej Poradni Leczenia Uzależnień. 

Posiada doświadczenie w pracy interwencyjnej: pomagała osobom doświadczającym kryzysów psychicznych, przemocy i ofiarom przestępstw (program realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości) w gdańskim Centrum Interwencji Kryzysowej. 

Ukończyła całościowe szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, zwieńczone stażem klinicznym pod opieką merytoryczną Luisa Alarcona Ariasa, a także Szkołę Trenerów Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication) i roczny Kurs Mediacji w oparciu NVC.

Swoje zainteresowania rozwija przez naukę niewerbalnych technik pracy z pacjentem (Psychoterapia Tańcem i Ruchem, Trauma Releasing Exercising). 

Jest także magistrem historii sztuki, dzięki czemu realizowała warsztaty rozwojowe łączące psychologię ze światem kultury. 

 

Dba o jakość i wysoki standard prowadzenia psychoterapii pracując pod stałą superwizją i będąc
w procesie własnej psychoterapii szkoleniowej. Będąc ciekawa świata i ludzi nieustannie podnosi swoje kwalifikacje oraz poszerza wiedzę i umiejętności.

mgr Anna Bartosińska-Wiśniewska

mgr Anna Bartosińska-Wiśniewska

specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji

W Centrum Dobrej Relacji prowadzę:

badania psychologiczne

konsultacje psychologiczne

psychoterapię indywidualną

diagnozę ADHD u dorosłych

diagnozę osobowości


Godziny przyjęć:
Wtorki 09:00 – 18:00
Środy 09:00 – 15:00
Czwartki 09:00 – 15:00
 

Kształciła się w Krakowskim Centrum Psychodymamicznym (Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej oraz w Studium Psychoterapii Młodzieży w Krakowie). 

 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując min. w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Gdańsku i Kolbudach, na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Gdańsku, Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, Zespole Leczenia Środowiskowego w Kolbudach oraz Ośrodku Leczenia Nerwic w Chojnicach. Odbywała też liczne staże m.in. na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym w Starogardzie Gdańskim, Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości w Starogardzie Gdańskim, Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim oraz Oddziale Neurochirurgii w Gdańsku. 

 

W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim konsultacjami, poradnictwem i psychoterapią dla osób doświadczających trudnych sytuacji, cierpiących na zaburzenia lękowe, depresyjne oraz zaburzenia osobowoś ci. Przeprowadza też diagnozę psychologiczną osób dorosłych, zarówno pod kątem funkcjonowania psychicznego jak i poznawczego. 

 

mgr Beata Szkopek

mgr Beata Szkopek

psycholog kliniczny

W Centrum Dobrej Relacji prowadzę:

psychoterapię indywidualną

psychoterapię par

konsultacje psychologiczne


Godziny przyjęć:
Środy 14:00 – 20:00
Czwartki 10:00 – 16:00
 

Ukończyła studia podyplomowe na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

 

Pracuje w nurcie psychologii integracyjnej, wykorzystując techniki terapii Gestalt,  która jest jej szczególnie bliska.

 

Oprócz wielu pomniejszych szkoleń z zakresu diagnostyki, przeszła dwuletnie szkolenie w zakresie interwencji kryzysowej oraz szkolenie w zakresie psychoterapii i pomocy psychologicznej w Instytucie Terapii Gestalt oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej. Pracuje indywidualnie i grupowo.

lekarz Dagmara Tuniewicz-Woźny

lekarz Dagmara Tuniewicz-Woźny

psychiatra dorosłych

W Centrum Dobrej Relacji prowadzę:

konsultacje psychiatryczne dla pacjentów dorosłych


Godziny przyjęć:
Poniedziałki 10:00 – 17:00
Wtorki 09:00 – 15:00
Środy 10:00 – 16:00
Czwartki 10:00 – 20:00
Piątki 09:00 – 15:00
 

Specjalista psychiatrii, absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z 2010r.
 

Zawodu uczyła się w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, realizując szkolenie specjalizacyjne w latach 2011-2020. Doświadczenie zdobywała pracując w Oddziałach ww. szpitala, realizując staże w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Psychiatrycznym w Starogardzie Gdańskim, w Oddziale Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Starogardzie Gdańskim, w Centrum Zdrowia Psychicznego w Kościerzynie. Pełniła dyżury lekarskie w Oddziałach: Psychiatrycznym, Detoksykacji Alkoholowej i Detoksykacji od Substancji Psychoaktywnych w Człuchowie.

 

W kontakcie z pacjentami stawia na współpracę, stara się pomagać im zrozumieć naturę problemów, z jakimi się zgłaszają. 

Nieustannie poszerza swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach psychiatrycznych. 

mgr Przemysław Bargiel

mgr Przemysław Bargiel

psycholog, psychoterapeuta CBT w trakcie szkolenia, seksuolog kliniczny, suicydolog

W Centrum Dobrej Relacji prowadzę:

konsultacje psychologiczne
konsultacje seksuologiczne
psychoterapię indywidualną


Godziny przyjęć:
Środy 12:00 – 19:00
Piątki 09:00 – 14:00
 

Magister psychologii, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego z 2020r. Ukończył szkołę podyplomową z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w 2022 roku. Jest dyplomowanym suicydologiem, po Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. Obecnie szkoli się na 3 roku w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej.

 

Zawodu uczuł się w prywatnym gabinecie psychoterapeutycznym realizując staż studencki. W Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego oraz Zakładzie seksuologicznym PTS w Warszawie realizował staż seksuologiczny w ramach szkoły podyplomowej.

 

W kontakcie z pacjentem stawia na współpracę, psychoedukacje, umiejętności, które są potrzebne w poradzeniu sobie z problemem pacjenta. Nieustannie poszerza swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach psychologicznych, seksuologicznych, suicydologicznych oraz psychoterapeutycznych w nurcie poznawczo-behawioralnych oraz dialektyczno-behawioralnych.

lekarz Iryna Skorbach

lekarz Iryna Skorbach

psychiatra dorosłych

W Centrum Dobrej Relacji prowadzę:

konsultacje psychiatryczne dla pacjentów dorosłych


Godziny przyjęć:
Poniedziałki 9:00 – 14:30
Piątki 9:00 – 15:00
 

Lekarz – specjalista psychiatra oraz psychoterapeutka (posiadająca certyfikaty UICBT, PTTPB, EABCT) terapii poznawczo – behawioralnej, superwizor w trakcie szkolenia.

 

Ukończyła studia medyczne na kierunku lekarskim Winnickiego Uniwersytetu Medycznego im. M. I. Pyrohowa w 2006 r.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Winnickim Szpitalu Psychoneurologicznym im. Akademika O. I. Juszczenki, a także w Żytomierskim Obwodowym Szpitalu Psychiatrycznym.
Zrealizowała staż w Klinice Psychiatrii Dorosłych UCK w Gdańsku, dzięki któremu Minister Zdrowia uznał jej tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii za równoważny z tytułem specjalisty w Polsce.

 

W codziennej praktyce łączy podejście biologiczne i psychoterapeutyczne. Uważa, że zastosowanie obu metod pozwala skutecznie pomagać w problemach, z którymi mierzą się jej pacjenci. Swoją relację z pacjentem opiera na budowaniu dobrego kontaktu, opartego na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

 

Stale poszerza swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, spotkaniach superwizyjnych.

 

Biegle włada wieloma językami – wizyty przeprowadza w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim.

Karolina Jarosławska

Karolina Jarosławska

rejestratorka medyczna

Roksana Papuc

Roksana Papuc

rejestratorka medyczna

Kinga Burbo

Kinga Burbo

rejestratorka medyczna