780 606 256
Zaburzenia neurorozwojowe- Autyzm, zespół Aspergera, ADHD

Zaburzenia neurorozwojowe- Autyzm, zespół Aspergera, ADHD

Zaburzenia neurorozwojowe- Autyzm, zespół Aspergera, ADHD

ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Kluczowymi objawami są zaburzenia koncentracji uwagi, nadmierna impulsywność i nadpobudliwość psychoruchowa. Mimo, że ADHD powszechnie łączy się z okresem dzieciństwa, duża grupa osób ma objawy przez całe życie, co często bardzo niekorzystnie wpływa na ich funkcjonowanie w życiu prywatnym i zawodowym. Obraz objawów może zmieniać się wraz z wiekiem pacjenta.
  Typowe dla ADHD są następujące objawy i zachowania:
– trudności z koncentracją i wykonywaniem zadań,
– słabe umiejętności planowania i zarządzania czasem,
– dezorganizacja czynnościami i zadaniami,
– nagminne gubienie przedmiotów,
– zapominanie codziennej rutyny lub spotkań,
– pomijanie szczegółów lub popełnianie błędów z nieuwagi,
– unikanie lub niepodejmowanie zadań wymagających wysiłku umysłowego przez dłuższy czas,
– trudności w skupieniu podczas bezpośredniej rozmowy,
– niewykonywanie zadań w miejscu pracy,
– częste zapominanie o codziennych czynnościach,
– impulsywność,
– nadmierne mówienie,
– przerywanie rozmów, wchodzenie rozmówcy w zdanie,
– trudność z wysiedzeniem w jednym miejscu
– bycie bardzo aktywnym i “stale w ruchu”, wiercenie się,
– brak umiejętności odpoczynku
– ciągłe uczucie napięcia wewnętrznego lub niepokoju;
  Leczenie polega na oddziaływaniach psychoterapeutycznych poprawiających ogólne funkcjonowanie. W razie potrzeby włączane jest leczenie farmakologiczne.
W naszym Centrum możliwe jest przeprowadzenie diagnostyki oraz wdrożenie leczenia ADHD osób dorosłych.