780 606 256

Zaburzenia neurorozwojowe- Autyzm, zespół Aspergera, ADHD

Zaburzenia neurorozwojowe- Autyzm, zespół Aspergera, ADHD

Zaburzenia neurorozwojowe- Autyzm, zespół Aspergera, ADHD

ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Kluczowymi objawami są zaburzenia koncentracji uwagi, nadmierna impulsywność i nadpobudliwość psychoruchowa. Mimo, że ADHD powszechnie łączy się z okresem dzieciństwa, duża grupa osób ma objawy przez całe życie, co często bardzo niekorzystnie wpływa na ich funkcjonowanie w życiu prywatnym i zawodowym. Obraz objawów może zmieniać się wraz z wiekiem pacjenta.

 

Typowe dla ADHD są następujące objawy i zachowania:


 

 • trudności z koncentracją i wykonywaniem zadań,

 • słabe umiejętności planowania i zarządzania czasem,

 • dezorganizacja czynnościami i zadaniami,

 • nagminne gubienie przedmiotów,

 • zapominanie codziennej rutyny lub spotkań,

 • pomijanie szczegółów lub popełnianie błędów z nieuwagi,

 • unikanie lub niepodejmowanie zadań wymagających wysiłku umysłowego przez dłuższy czas,

 • trudności w skupieniu podczas bezpośredniej rozmowy,

 • niewykonywanie zadań w miejscu pracy,

 • częste zapominanie o codziennych czynnościach,

 • impulsywność,

 • nadmierne mówienie,

 • przerywanie rozmów, wchodzenie rozmówcy w zdanie,

 • trudność z wysiedzeniem w jednym miejscu

 • bycie bardzo aktywnym i “stale w ruchu”, wiercenie się,

 • brak umiejętności odpoczynku

 • ciągłe uczucie napięcia wewnętrznego lub niepokoju;

 

Leczenie polega na oddziaływaniach psychoterapeutycznych poprawiających ogólnie funkcjonowanie, szczególnie polecana jest terapia w nurcie CBT.
W razie potrzeby włączane jest leczenie farmakologiczne.
W naszym Centrum możliwe jest przeprowadzenie diagnostyki oraz wdrożenie farmakoterapii i psychoterapii u dorosłych z ADHD.

 

Jak wygląda proces diagnozy ADHD w naszym Centrum?

Diagnoza psychologiczna to kilkugodzinny proces, na który składa się pogłębiony wywiad kliniczny i badanie psychologiczne przy użyciu testów/ kwestionariuszy/ wywiadu ustrukturyzowanego dobranych indywidualnie do Pacjenta. Następnie psycholog – diagnosta przeprowadza diagnozę różnicową innych zaburzeń, które mogą dawać podobne objawy jak ADHD. Zbierany jest również wywiad obiektywny od bliskich Pacjenta. Opcjonalnie psycholog analizuje dodatkową dokumentację np. wszelkie opinie z poradni psychologiczno-diagnostycznej, świadectwa opisowe z czasów wczesnoszkolnych itp. Następnie psycholog – diagnosta wydaje opinię psychologiczną i omawia wyniki diagnozy.

Psycholog sporządza opinię psychologiczną i stawia diagnozę psychologiczną, czyli tzw. diagnozę funkcjonalną. Jest ona bardzo pomocna, a czasem wręcz niezbędna do postawienia diagnozy nozologicznej przez psychiatrę.

 

Diagnoza psychiatryczna, składa się z badania psychiatrycznego ogólnego- ma ono na celu ustalenie i leczenie współchorobowości oraz ustalenie wskazań do pogłębionej diagnostyki w kierunku ADHD. Lekarz psychiatra zazwyczaj kieruje Pacjenta na dodatkowe badania laboratoryjne lub psychologiczne. Może też skierować Pacjenta do innych lekarzy specjalistów.
Pogłębione badanie psychiatryczne to specjalistyczny wywiad pod kątem ADHD, analiza dostarczonej dokumentacji, wyników badań, ekg, opinii psychologicznej. To także postawienie diagnozy, psychoedukacja, omówienie i włączenie farmakoterapii, wskazanie dalszych zaleceń.

 

Proces diagnozy ADHD jest efektem współpracy psychologa – diagnosty i lekarza psychiatry.

 

Jeśli jesteś prawie pewny, że możesz zmagać się z ADHD to rozpocznij swoją diagnozę od wizyty u psychologa – diagnosty.

 

Jeśli wydaje Ci się, że możesz mieć ADHD, jeśli osoby Ci bliskie sugerują takie rozpoznanie, jeśli leczysz się już psychiatrycznie i bierzesz leki, to proces diagnozy w kierunku ADHD rozpocznij od spotkania z psychiatrą. W czasie badania psychiatrycznego ogólnego lekarz zmodyfikuje Twoją obecną farmakoterapię lub wykluczy współchorobowość oraz potwierdzi zasadność dalszej diagnostyki w kierunku neuroróżnorodności.

//