780 606 256

Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości

Osobowość jest konstruktem, który stanowi o indywidualności, niepowtarzalności każdego z nas, jest naszym systemem operacyjnym.
O zaburzeniu osobowości mówimy wtedy, gdy człowiek odczuwa, myśli i zachowuje się w sposób odbiegający od akceptowanego w społeczeństwie, przy czym odczucia, myśli i zachowania te stanowią utrwalone wzorce. Żeby mówić o zaburzeniu osobowości, trzeba stwierdzić, czy dane wzorce wywołują cierpienie u osoby je przejawiającej i/lub innych osób z jej otoczenia, oraz niekorzystnie wpływają na jej funkcjonowanie.
  Zaburzenia osobowości dzielą się na:
– osobowość paranoiczna;
– osobowość schizoidalna;
– osobowość borderline;
– osobowość dyssocjalna;
– osobowość histrioniczna;
– osobowość anankastyczna;
– osobowość unikająca;
– osobowość zależna;
  Główną metodą terapeutyczną zaburzeń osobowości jest psychoterapia i najczęściej jest to proces długoterminowy. W przypadku występowania nasilonych objawów, np. lękowych, depresyjnych, impulsywności lub wahań nastroju stosuje się również wparcie farmakologiczne.

//