780 606 256

Psychoterapia indywidualna Gdańsk

Psychoterapia indywidualna Gdańsk

Jest jednym z narzędzi pracy, jakie może mieć zastosowanie przy zaburzeniach lękowych, depresyjnych, odżywiania czy osobowości. Psychoterapia indywidualna prowadzona w Centrum Dobrej Relacji w Gdańsku stosowana jest także w przypadku problemów ze snem, natury seksualnej, czy u osób, które zmagają się z traumą bądź żałobą. Ten rodzaj wsparcia psychoterapeuty wykorzystuje się też u pacjentów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami neurorozwojowymi, takimi jak np. autyzm, zespół Aspergera, ADHD.

Czym jest psychoterapia indywidualna?

W tym procesie kluczowe jest zidentyfikowanie i zrozumienie trudności emocjonalnych i relacyjnych. Psychoterapia indywidualna umożliwia Ci:

  • uświadomienie sobie natury problemów, z jakimi sobie nie radzisz,

  • wypracowanie zmiany zachowań i schematów poznawczych wpływających na dyskomfort i cierpienie, które odczuwasz na różnych płaszczyznach.

Może ona być:

  • krótkoterminowa (trwa od kilku tygodni do sześciu miesięcy),

średnioterminowa (realizowana jest od pół roku do roku),

  • długoterminowa (stosowana bywa nawet przez kilka lat).

Wybór ostatecznej opcji zależy m.in. od rodzaju przepracowanych problemów.

Na czym polega psychoterapia indywidualna w Gdańsku?

Rozpoczyna się czymś w rodzaju kontraktu, który łączy pacjenta i terapeutę. Ta obustronna umowa ma na celu również zaplanowanie przebiegu psychoterapii indywidualnej z określeniem jej celów i priorytetów. Na tej podstawie specjalista dobiera odpowiednią metodykę działania oraz określa czas trwania terapii, który są zawsze dopasowywane do potrzeb danej osoby.

Spotkania z psychoterapeutą odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu. Proces leczenia poprzedzają zazwyczaj 2 lub 3 konsultacje. W Centrum Dobrej Relacji w Gdańsku realizujemy psychoterapię indywidualną w nurcie:

  • poznawczo-behawioralnym (CBT),

  • psychodynamicznym.

Jedna sesja trwa ok. 50 minut.

Tego rodzaju proces terapeutyczny ma na celu stworzenie przestrzeni, w której pacjent uzyskuje pełne skupienie specjalisty przy jednoczesnym nawiązaniu z nim silnej relacji. Psychoterapeuta może pomóc m.in. zidentyfikować źródło bieżących problemów oraz radzić sobie z ich rozwiązywaniem.

//