780 606 256
Strefa pacjenta

Strefa pacjenta

Konsultacja psychiatryczna

Konsultacja psychiatryczna to rozmowa z lekarzem, podczas której masz możliwość omówienia wszystkich dolegliwości i problemów, z którymi przychodzisz.

Na pierwszej wizycie lekarz zbierze dokładny wywiad dotyczący Twojego obecnego stanu oraz istotnych okoliczności z przeszłości, porozmawia z Tobą również o dotychczasowym leczeniu (jeśli takie było), zapyta o choroby współistniejące i stosowaną farmakoterapię.

Podczas wizyty lekarz postawi diagnozę, na podstawie której zaproponuje dalszy plan terapeutyczny. Niekiedy wiąże się to z koniecznością zlecenia badań dodatkowych lub też konsultacji psychologicznej i badań psychologicznych. Możliwe jest, że w celu postawienia diagnozy będzie konieczna większa liczba wizyt i dłuższy okres obserwacji.

Na wizytę pierwszorazową mamy zarezerwowane dla Ciebie do 60 minut, na wizytę kontrolną do 30 minut.

Zalecamy, aby na pierwszą wizytę przynieść ze sobą dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia psychiatrycznego, jak również informacje na temat innych schorzeń, z powodu których się leczysz oraz informację o tym jakie leki i w jakich dawkach przyjmujesz.

Pamiętaj, w trosce o Twój komfort, wizyty u nas odbywają się w atmosferze poufności.

 

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna skierowana jest do osób, które chcą omówić swój problem z profesjonalistą oraz uzyskać wskazówki dotyczące dalszego postępowania. Służy wstępnemu rozeznaniu się w Twojej sytuacji. Podczas wizyty psycholog zbierze dokładny wywiad, na podstawie którego przedstawi możliwe formy pomocy. 

Konsultacje psychologiczne są między innymi dla osób, które doświadczają obecnie kryzysów i potrzebują interwencyjnego-krótkoterminowego wsparcia. 

Kierowani na nie są również Pacjenci, którym zaleca się szczegółową diagnostykę psychologiczną.

Konsultacja psychologiczna trwa około 50 minut.

Konsultacja online

W naszym Centrum jest możliwość odbycia konsultacji w formie wideowizyty (poprzez Skype). Dotyczy to jednak Pacjentów kontrolnych, w stabilnym stanie psychicznym. Może się zdarzyć, że lekarz, psycholog lub psychoterapeuta, biorąc pod uwagę stan Pacjenta, zalecą wizytę w gabinecie.

Za wizyty zdalne obowiązuje przedpłata: płatność online lub przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy – szczegółowych informacji udzieli Ci rejestracja.

Ostateczna decyzja o formie wizyty (w gabinecie lub zdalna) należy do lekarza/psychologa/psychoterapeuty.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest procesem, którego zadaniem jest zidentyfikowanie i zrozumienie trudności emocjonalnych i relacyjnych. W trakcie psychoterapii możliwe jest uświadomienie sobie natury swoich problemów oraz wypracowanie zmiany zachowań i schematów poznawczych, które spowodowały dyskomfort i cierpienie na różnych płaszczyznach.

Psychoterapia z powodzeniem wykorzystywana jest do pracy z pacjentami z zaburzeniami: lękowymi, depresyjnymi, osobowości, odżywiania, snu, natury seksualnej, jak również z pacjentami po traumie, w żałobie. Jest także narzędziem pracy z pacjentami z zaburzeniami neurorozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera, ADHD).

Psychoterapia indywidualna odbywa się w formie spotkań z psychoterapeutą, 1 lub 2 razy w tygodniu. Może być ograniczona lub nieograniczona w czasie. Rozpoczęcie procesu psychoterapeutycznego poprzedzają 2-3 konsultacje.

W Centrum Dobrej Relacji oferujemy psychoterapię w następujących nurtach:

-integracyjnym

-psychodynamicznym

Sesja psychoterapii indywidualnej trwa 50 minut.

Psychoterapia par

Psychoterapia par skierowana jest do osób, które doświadczają kryzysu w związkach – problem z porozumieniem, zauważaniem swoich potrzeb, oddaleniem się od siebie, trudnościami seksualnymi. Proces terapeutyczny pozwala przyjrzeć się relacji w bezpiecznej atmosferze, w obecności obiektywnej i bezstronnej osoby terapeuty. Daje szansę ponownego zbliżenia się.

Sesja psychoterapii par trwa około 90 minut.