780 606 256

Wsparcie i psychoedukacja dla bliskich

Wsparcie i psychoedukacja dla bliskich

Wsparcie i psychoedukacja dla bliskich

Wsparcie psychologiczne i psychoedukacja dla bliskich osób cierpiących na zaburzenia psychiczne lub choroby somatyczne. Oferujemy wsparcie dla rodzin osób uzależnionych.

//