780 606 256

Uzależnienia

Uzależnienia

Uzależnienia

O uzależnieniu mówimy, gdy dochodzi do regularnego, niekontrolowanego przyjmowania substancji o właściwościach uzależniających (alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków) lub wykonywania zachowań (hazardu, seksu, gier komputerowych itp.), które wywołują tzw. efekt nagrody od których osoba staje się zależna. W początkowym etapie dają one przyjemność, ale z czasem stają się przymusem, który negatywnie oddziałuje na życie codzienne, w wyniku czego osoba traci kontrolę nad swoim zachowaniem. Uzależnienie objawia się zależnością psychiczną, która charakteryzuje się coraz większym przymusem wykonywania czynności lub przyjęcia środka psychoaktywnego. Występuje też zależność fizyczna, charakteryzująca się zwiększoną tolerancją na substancję oraz występowaniem objawów odstawienia przy braku bodźca lub substancji.
 
Uzależnić się może każdy, choć istnieją pewne cechy, których występowanie predysponuje do uzależnienia. Szczególnie narażone są osoby, wrażliwe, które nie są odporne na trudne emocje, stres i wahania nastroju. Zwykle osoby takie mają trudności z kontrolą zachowań i odraczaniem gratyfikacji, nie potrafią radzić sobie z problemami i pokonywać trudności. Charakterystyczna dla nich jest impulsywność i zmniejszona refleksyjność, prezentują one zwiększoną potrzebę stymulacji i pobudzenia, są skupione na zaspokajaniu aktualnych potrzeb.
 
Uzależnienie zawsze niesie za sobą negatywne konsekwencje:
– psychiczne (zmienne nastroje, irytację, wybuchowość, drażliwość, bezsenność, nieumiejętność wypoczynku, zaniżona samoocena, poczucie braku sensu i satysfakcji z życia),
– somatyczne (bóle i zawroty głowy, problemy ze strony układu pokarmowego, dolegliwości w klatce piersiowej, przewlekłe zmęczenie, drżenie, potliwość),
– społeczne (zaniedbywanie relacji, rozpad rodziny, izolacja, utrata pracy);
 
Leczenie uzależnień jest procesem czasochłonnym i długotrwałym, w którym zasadniczą rolę ogrywają oddziaływania terapeutyczne (specjalistyczna terapia uzależnień). Część uzależnionych okresowo wymaga wsparcia farmakologicznego. Ogromne znaczenie ma terapia bliskich osoby uzależnionej ze względu na występowanie tzw. współuzależnienia, polegającego na obecności zachowań przystosowawczych w systemie rodzinnym, które w sposób niezamierzony mogą wspierać dalszy rozwój uzależnienia u tej osoby.
 
W naszym Centrum diagnozujemy i leczymy uzależnienia chemiczne (od alkoholu, narkotyków, leków) oraz uzależnienia behawioralne. Prowadzimy specjalistyczną terapię indywidualną oraz grupową. Prowadzimy warsztaty grupowe dla bliskich osób uzależnionych. Sprawdź zakładkę AKTUALNOŚCI i zapoznaj się z bieżącą ofertą leczenia uzależnień.

//