780 606 256

mgr Julia Siwicka

mgr Julia Siwicka

​​Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień.  

 

Doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi chemicznie i behawioralnie oraz z ich bliskimi zdobywała pracując w ośrodkach terapii stacjonarnej dla dorosłych oraz dla młodzieży, jak również przyjmując pacjentów ambulatoryjnie w gdyńskiej Poradni Leczenia Uzależnień. 

Posiada doświadczenie w pracy interwencyjnej: pomagała osobom doświadczającym kryzysów psychicznych, przemocy i ofiarom przestępstw (program realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości) w gdańskim Centrum Interwencji Kryzysowej. 

Ukończyła całościowe szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, zwieńczone stażem klinicznym pod opieką merytoryczną Luisa Alarcona Ariasa, a także Szkołę Trenerów Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication) i roczny Kurs Mediacji w oparciu NVC.

Swoje zainteresowania rozwija przez naukę niewerbalnych technik pracy z pacjentem (Psychoterapia Tańcem i Ruchem, Trauma Releasing Exercising). 

Jest także magistrem historii sztuki, dzięki czemu realizowała warsztaty rozwojowe łączące psychologię ze światem kultury. 

 

Dba o jakość i wysoki standard prowadzenia psychoterapii pracując pod stałą superwizją i będąc
w procesie własnej psychoterapii szkoleniowej. Będąc ciekawa świata i ludzi nieustannie podnosi swoje kwalifikacje oraz poszerza wiedzę i umiejętności.

//