780 606 256

lekarz Iryna Skorbach

lekarz Iryna Skorbach

Lekarz – specjalista psychiatra oraz psychoterapeutka (posiadająca certyfikaty UICBT, PTTPB, EABCT) terapii poznawczo – behawioralnej, superwizor w trakcie szkolenia.

 

Ukończyła studia medyczne na kierunku lekarskim Winnickiego Uniwersytetu Medycznego im. M. I. Pyrohowa w 2006 r.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Winnickim Szpitalu Psychoneurologicznym im. Akademika O. I. Juszczenki, a także w Żytomierskim Obwodowym Szpitalu Psychiatrycznym.
Zrealizowała staż w Klinice Psychiatrii Dorosłych UCK w Gdańsku, dzięki któremu Minister Zdrowia uznał jej tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii za równoważny z tytułem specjalisty w Polsce.

 

W codziennej praktyce łączy podejście biologiczne i psychoterapeutyczne. Uważa, że zastosowanie obu metod pozwala skutecznie pomagać w problemach, z którymi mierzą się jej pacjenci. Swoją relację z pacjentem opiera na budowaniu dobrego kontaktu, opartego na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

 

Stale poszerza swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, spotkaniach superwizyjnych.

 

Biegle włada wieloma językami – wizyty przeprowadza w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim.

//