780 606 256

mgr Anna Bartosińska-Wiśniewska

mgr Anna Bartosińska-Wiśniewska

Kształciła się w Krakowskim Centrum Psychodymamicznym (Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej oraz w Studium Psychoterapii Młodzieży w Krakowie). 

 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując min. w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Gdańsku i Kolbudach, na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Gdańsku, Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, Zespole Leczenia Środowiskowego w Kolbudach oraz Ośrodku Leczenia Nerwic w Chojnicach. Odbywała też liczne staże m.in. na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym w Starogardzie Gdańskim, Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości w Starogardzie Gdańskim, Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim oraz Oddziale Neurochirurgii w Gdańsku. 

 

W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim konsultacjami, poradnictwem i psychoterapią dla osób doświadczających trudnych sytuacji, cierpiących na zaburzenia lękowe, depresyjne oraz zaburzenia osobowoś ci. Przeprowadza też diagnozę psychologiczną osób dorosłych, zarówno pod kątem funkcjonowania psychicznego jak i poznawczego. 

 

//