24 lipca 2023

Jeśli czujesz się źle, to nie jest istotne do kogo najpierw pójdziesz. Najważniejsze, żeby zrobić ten pierwszy krok i skonsultować swój stan ze specjalistą.

Psychiatra to lekarz. Osoba, która ukończyła studia medyczne i 5-letnią specjalizację z psychiatrii. Psychiatria, to dziedzina medycyny, zajmująca się diagnozą, farmakologicznym leczeniem i zapobieganiem chorób psychicznym. Zatem od lekarza tej specjalności możemy oczekiwać, że na wizycie przeprowadzi badanie psychiatryczne, postawi diagnozę zgodną z kryteriami diagnostycznymi oraz – jeśli będzie widział taką potrzebę – przepisze leki.
Pierwsza wizyta to zazwyczaj rozmowa. Pacjenci często zwracają uwagę na to, że lekarze psychiatrzy nie są ubrani w lekarskie kitle, a rozmowa z nimi jest dłuższa niż u innych lekarzy. Do pierwszej wizyty psychiatrycznej nie trzeba się wyjątkowo przygotowywać. Specjalista sam poprowadzi rozmowę tak, by zebrać wszystkie niezbędne informacje. Zazwyczaj na pierwszej wizycie, lekarz stawia rozpoznanie. Czasami lekarz będzie zachęcał do rozpoczęcia farmakoterapii, czasami poprosi o dodatkowe konsultacje specjalistyczne, zleci wykonanie badań laboratoryjnych lub badań obrazowych.
Lekarz psychiatra jest uprawniony do wystawiania recept oraz zwolnień lekarskich, wystawiania zaświadczeń o stanie zdrowia lub skierowań do leczenia szpitalnego.
Leczeniu psychiatrycznemu towarzyszy wiele stereotypów, które sami lekarze bardzo chętnie wyjaśniają. Doskonale zdają sobie sprawę, że pierwsza wizyta często jest dla pacjentów stresująca, są empatyczni i merytorycznie tłumaczą dlaczego zalecają daną metodę leczenia. Tłumaczą jak działają leki, w czym pomagają, a jakie mają ograniczenia.

Psychoterapeuta to osoba, które skończyła studia wyższe ( psychologię lub inne), a dodatkowo 4-letnią szkołę psychoterapii w wybranym nurcie. Praca psychoterapeuty podlega regularnej superwizji, tzn. wzajemnej wymianie doświadczeń z bardziej doświadczonym psychoterapeutą, żeby w sposób jak najlepszy dla klienta prowadzić jego terapię.
Psychoterapia jest skuteczną formą leczenia zaburzeń i chorób psychicznych. O ile lekarze psychiatrzy leczą lekami, o tyle psychoterapeuci leczą metodami psychologicznymi. Wykorzystywane metody w dużej mierze zależą od nurtu, w którym pracuje psychoterapeuta. Sesje psychoterapeutyczne trwają zazwyczaj 50 minut. Odbywają się z częstotliwością ustaloną na początku z pacjentem, dopasowaną do rozpoznania oraz możliwości pacjenta. Do pierwszego spotkania nie trzeba się przygotowywać. Terapeuta zaczyna od zdiagnozowania problemów klienta i dopasowania najefektywniejszych metod pracy terapeutycznej.
Psychoterapeuta może wystawiać opinie o stanie zdrowia pacjenta. Jeśli jest psychologiem diagnostą, to może również przeprowadzać testy i diagnozy psychologiczne. Nie może natomiast wystawiać zwolnień lekarskich, ani przepisywać leków.

Do lekarza psychiatry kierujemy się bezwzględnie w przypadku pojawienia się myśli samobójczych oraz objawów uniemożliwiających codziennie funkcjonowanie. Jeśli objawy nie przybrały jeszcze takiego natężenia lub nie jesteśmy pewni co robić, lepiej skierować się na wizytę do psychoterapeuty.

Siłą Centrum Dobrej Relacji jest jej zespół, do którego należą doświadczeni psychiatrzy i psychoterapeuci. Specjaliści blisko ze sobą współpracują, dzięki czemu pacjenci mogą liczyć na kompleksową i skuteczną pomoc.